Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy www.natic.pl i jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego www.natic.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sklepem Internetowym www.natic.pl pod adresem korespondencyjnym: Sklep internetowy www.natic.pl, lub listownie na adres Octacom Sp. z o. o. , Warszawa ul. Serwituty 23, 02-233 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@natic.pl

I. Dane zbierane podczas rejestracji

 • Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 3, 05-506 Lesznowola, podaje swoje dane dobrowolnie.
 • Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
 • W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

II. Dane zbierane podczas transakcji zakupu

W celu dokonania transakcji zakupu Klient podaje m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV.

III. Dane zbierane automatycznie

 • Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”
 • Sklep Internetowy www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu Internetowego.

IV. Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy

 • Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., oraz w celu realizacji zamówienia.
 • Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
 • Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne, w celu realizacji zamówienia. Szczegółowa lista podmiotów znajduje się na stronie.
 • Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera od Sklepu Internetowyego www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o..
 • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.
 • Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowyego www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.
 • Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.
 • Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa. 
 • Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

V. Zmiana danych

 • Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 • Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o.
 • Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

VI. Usuniecie konta

Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe. 

VII. Zabezpieczenie danych

 • Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym www.natic.pl, którego operatorem jest firma Selly Shop Mariusz Połowczuk Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
 • Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu Internetowego www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o.
 • Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

VIII. Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej sklepu www.natic.pl

 • Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 • Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 
 • Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 
 • Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 
 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

IX. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy www.natic.pl, którego operatorem jest firma Octacom Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego pod adresem - polityka prywatności.

» Zmień ustawienia cookies

Kontakt

Natic | octacom sp. z o.o..
ul. Niedźwiedzia 3
PL 05-506 Lesznowola
Telefon: 608 022 564
E-mail: sklep@natic.pl

Transport
 • Poczta Polska
 • DPD
 • InPost