Formy płatności

1. NABYWCA posiada prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania towarów, ograniczeń dostarczania towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronie internetowej SPRZEDAWCY www.natic.pl.

2. SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności:

• płatność przelewem – na rachunek bankowy SPRZEDAWCY (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

Z chwilą wpłynięcia należności na konto SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany na adres wskazany przez NABYWCĘ wraz z fakturą VAT

Rachunek bankowy SPRZEDAWCY:
Octacom sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 3
05-506 Lesznowola
NIP 123-129-21-21

mBank
05 1140 2004 0000 3102 7542 9202

tytułem: [numer zamówienia]

3. Ceny podane na stronie sklepu internetowego SPRZEDAWCY www.natic.pl są wiążące w chwili składania zamówienia przez NABYWCĘ.

4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem, że do zamówień składanych w chwili obowiązywania określonej ceny, akcji promocyjnej lub wyprzedaży zastosowanie mają obowiązujące wówczas: ceny, warunki akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

5. NABYWCY mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na towary dostępne w sklepie internetowym. Zasady przyznawania zniżek i ulg, dostępne są na stronie internetowej SPRZEDAWCY www.natic.pl.

Kontakt

Natic | octacom sp. z o.o..
ul. Niedźwiedzia 3
PL 05-506 Lesznowola
Telefon: 608 022 564
E-mail: sklep@natic.pl

Transport
  • Poczta Polska
  • DPD
  • InPost