Kontakt

OCTACOM Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 3, 05-506 Lesznowola

NIP: 123 129 21 21 | REGON: 360231025
Wpis do ewidencji dziłalności gospodarczej / KRS: 0000533302
prowadzony przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
tel. 608 022 564
 
Rachunek bankowy:
05 1140 2004 0000 3102 7542 9202
 
Mapa dojazdu