Dostawy

Ogólne informacje o sposobach i kosztach dostawy

Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym www.natic.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin realizacji zamówienia standardowego nie przekracza 2-5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć maksymalnie do 8 tygodni, o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie, takich jak wadliwe działanie Internetu lub wyczerpanie zapasów magazynowych u dostawcy.

Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
Koszt dostawy (ponosi Nabywca) określa cennik opublikowany na stronie www.natic.pl
W przypadku większych zamówień Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.

Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy dostarczony towar zgadza z zamówieniem.

W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Nabywcy, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru lub podania błędnego adresu Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

UWAGI:

  • Towar dostępny w sklepie natic.pl wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Istnieje możliwość wyboru opcji kurier UPS z informacją telefoniczną – kurier przed dostarczeniem paczki skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia preferowanych godzin odbioru towaru.
Kontakt

Natic | octacom sp. z o.o..
ul. Niedźwiedzia 3
PL 05-506 Lesznowola
Telefon: 608 022 564
E-mail: sklep@natic.pl

Transport
  • Poczta Polska
  • DPD
  • InPost